Search
Close this search box.

Tillsammans svävade vi högt under 2018

Å OMF-teamets vägnar, men även från vår Board of Directors, Scientific Advisory Board och patienter världen över vill jag tacka dig. Ditt effektgivande stöd hjälpte till att göra 2018 till ett rekordår för forskningen inom ME / CFS. Med över 90 miljoner kronor insamlade under 2018 har vi kunnat accelerera våra ansträngningar att engagera fler forskare och vårdarbetare i att förstå den molekylära grunden för ME / CFS, hitta effektiva behandlingar och skapa innovativa diagnostiska verktyg. I samband med det nya året vill vi delge dig vår uppriktiga tacksamhet. Till det gångna årets med anmärkningsvärda händelser hör: Utökandet av det OMF-finansierade ME / CFS Collaborative Research Center vid Stanfords Universitet, grundandet av det OMF-finansierade ME / CFS Collaborative Research Activities vid Massachusetts General Hospital (MGH) och Harvard Affiliated Hospitals. Vi finansierade även flertalet andra kliniska vetenskapsprojekt. Nedan listas höjdpunkter från det gånga året:
  • Linda Tannenbaum besökte Italien, Nederländerna och flertalet städer i USA för att sprida hopp via OMF:s End ME / CFS Worldwide Tour.
  • Linda Tannenbaum, Ronald W. Davis, PhD, and Ronald Tompkins, MD, ScD, levererade tillsammans över 20 presentationer om ME / CFS i USA och internationellt.
Överblick över forskningen 2018 Definiering av molekylär immunologi och kartläggning av sjukdomsutveckling Utveckling av diagnostiska verktyg Kartläggning av data Tack för all din hjälp med att få oss att nå denna mycket viktiga utveckling under 2018. Vi ser fram emot att utöka våra aktiviteter under 2019 och accelerera vårt arbete ytterligare för att finna svar. Klicka här om du vill läsa mer om OMF Milestones. Med hopp för alla,
Linda Tannenbaum Grundare & CEO/chef OMF tackar Christina Lindström för översättningen.
Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669