Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid

OMF lanserer ny behandlingsstudie

Open Medicine Foundation er glad for å kunne lansere en ny klinisk studie som en del av #MayMomentum. Den kliniske studien bygger på forskning som er finansiert av OMF, og er et eksempel på samarbeidet mellom de fire sentrene OMF har opprettet for forskning på ME / kronisk utmattelsessyndrom.

Vi håper du er enig i at denne gjennomtenkte forskningsstrategien fortjener din støtte, og at i dag er dagen du bestemmer deg for å bidra til # May Momentum!

OMF finansierer igangsetting av en klinisk studie under tilsyn av dr. Jonas Bergquist ved Uppsala universitet for å forstå potensielle forstyrrelser i tryptofanmetabolismen og for å teste fordelene ved å behandle personer med ME / CFS med kynurenin.

Vi har bedt vår verdsatte kollega dr. Robert Phair om å gi en introduksjon og oversikt.

Med finansiering fra OMF utførte dr. Phair omfattende undersøkelser av resultatene fra den OMF-finansierte pasientstudien Severel Ill før han publiserte en rapport sommeren 2019. Artikkelen hans omhandler hypotesen om «metabolsk felle». Denne teorien undersøker blant annet den essensielle aminosyren tryptofan fungerer som kritisk regulator for produksjonen av kynurenin.

Dr. Phair er medgrunnlegger og Chief Science Officer i Integrative Bioinformatics, Inc,
som er et et lite selskap bygget opp rundt en unik programvare for modellering av biokjemi og sykdomsteorier.

“De av oss som jobber med hypotesen om IDO-metabolsk felle innen ME / kronisk utmattelsessyndrom er virkelig interessert i studien som ble foreslått av dr. Bergquist og teamet hans i Uppsala, og som nylig ble finansiert av OMF. Dette er årsaken:

Tenk deg at noen hjerneceller i en bestemt hjernenukleus er i den IDO-metabolske fellen. Det betyr at konsentrasjonen av tryptofan i disse cellene er for høy, og at konsentrasjonen av kynurenin er for lav.

Tilfører man en ekstern kilde til kynurenin, slik dr. Bergquist foreslår, kan det potensielt løse en del av problemet ved å la disse hjernecellene produsere de nevroaktive kynureninmetabolittene som de ikke kan produsere hvis den metabolske fellen er utløst.

Den kliniske studien kan derfor forbedre symptomene som forårsakes av for lite kynurenin eller for lite kynureninsyre, som er en kjent nevrobeskytter.

Dr. Bergquists omhyggelig utformede kliniske studie av kynurenin for å forbedre hjernetåke, hukommelse og hodepine ved ME / kronisk utmattelsessyndrom er både viktig og rettidig.”

– Robert Phair, Ph.D. Metabolic Trap

Klinisk studie av kynurenin ved ME / kronisk utmattelsessyndrom

Kynurenin produseres naturlig i kroppen, er en viktig metabolitt i tryptofanmetabolismen og har flere funksjoner i immunsystemet og ved betennelser.

OMF har gitt støtte til igangsetting av studien i en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert krysningsstudie. Formålet med studien er å evaluere om kynurenin er direkte forbundet med symptomenes alvorlighetsgrad hos pasienter med ME / kronisk utmattelsessyndrom.

Prosjektbeskrivelse

Deltakerne i den randomiserte studien får enten kynurenin eller placebo i et tidsrom på tre måneder, og etter en “utvaskingsperiode” bytter pasientene til ytterligere tre måneder med kynurenin eller placebo i en krysningsstudie.

Denne studiemetoden krever ikke helsekontroller, og fokuserer i stedet på om kynurenintilskuddet gir fordeler sammenlignet med placebo hos personer med ME / kronisk utmattelsessyndrom.

De viktigste endepunktene i studien er kynurenintilskuddets virkning på kognitiv svekkelse (“hjernetåke”), hukommelse og hodepine. Pasientene vil også bli bedt om å registrere aktiviteten sin ved å bruke sensorer på kroppen og ta biologiske prøver for videre testing.

Under dr. Bergquist er det utviklet nye metoder for å måle de metabolske reaksjonsveiene som er relevante for kynurenin. Disse nye metodene brukes til å identifisere personer med ME / kronisk utmattelsessyndrom som har lav kynureninkonsentrasjon i plasma. Denne metoden vil også bli brukt til å overvåke de metabolske effektene av kynurenintilskudd i studien.

Hvis vi ser nærmere på disse egenskapene, kommer vi til å forbedre vår forståelse av ME / kronisk utmattelsessyndrom, og denne kliniske studien kan føre til nye behandlingsalternativer for personer med ME / kronisk utmattelsessyndrom.

Gi til #MayMomentum
Og vis verden at kampen mot ME / kronisk utmattelsessyndrom er noe alle burde være opptatt av!


 

Gi til #MayMomentum
og vis verden at kampen mot ME / kronisk utmattelsessyndrom er noe alle burde være opptatt av!

Les mer på #MayMomentum .

Foretrekker du å bruke Facebook til å gi et fast, månedlig beløp eller et engangsbeløp?
Les mer her: #MayMomentum Facebook

 


 

 

 

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.

How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669 

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

Averting a second pandemic:

Open Medicine Foundation leads groundbreaking international study of

Long COVID’s conversion to ME/CFS

AGOURA HILLS, CALIF.  — Open Medicine Foundation (OMF) is leading a large-scale international collaborative study investigating the potential conversion of Post-Acute Sequelae SARS-CoV-2 infection — more commonly known as Long COVID or Post-COVID Syndrome —  to Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), a chronic, life-altering disease with no known cause, diagnostic test or FDA approved treatments available.

Up to 2.5 million people in the U.S. alone suffer from ME/CFS; the COVID-19 pandemic could at least double that number. An estimated 35 percent of Americans who had COVID-19 have failed to fully recover several months after infection, prompting many to call it “a potential second pandemic.”

OMF recognized a familiar health crisis emerging, one with eerie similarities to ME/CFS. This crisis presented a unique opportunity to understand how a viral infection — in this case COVID-19 — may develop into ME/CFS in some patients. The goal is to find targeted treatments for ME/CFS patients and ultimately prevent its onset in people infected with SARS-CoV-2 or other infections.

The federal government is only now investing in Post-COVID research, with no focus on its connection to ME/CFS. OMF has already engaged researchers for the largest-scale study of its kind, solely supported by private donors who have contributed over one million dollars to date. When fully funded, the five million dollar, three-year study will be conducted across the globe at OMF funded Collaborative Research Centers, led by some of the world’s top researchers and ME/CFS experts.

BACKGROUND

In a significant percentage of patients, infections preceded their development of ME/CFS.  For example, according to the CDC about one in ten infected with Epstein-Barr virus, Ross River virus, or Coxiella burnetti develop symptoms that meet the criteria for ME/CFS.

THE STUDY

The ability to follow the development of ME/CFS from a known viral infection is unprecedented to date and crucial to researchers’ understanding of the disease. The focus of this study is to find the biological differences between persons returning to good health after COVID-19 and persons who remained ill more than six months after infection and developed ME/CFS.  Understanding these alterations in key pathways can lead to groundbreaking discoveries including new biomarkers, drug targets, and prevention and treatment strategies.

###

About Open Medicine Foundation

Established in 2012, Open Medicine Foundation leads the largest, concerted worldwide nonprofit effort to diagnose, treat, and prevent ME/CFS and related chronic, complex diseases such as Post Treatment Lyme Disease Syndrome, Fibromyalgia, and Post COVID. OMF adds urgency to the search for answers by driving transformational philanthropy into global research. We have raised over $28 Million from private donors and facilitated and funded the establishment of six prestigious ME/CFS Collaborative Research Centers around the world. To learn more, visit www.omf.ngo.

CONTACT:

Heather Ah San

Development and Communications Manager

1-650-242-8669

heather@omf.ngo