Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

Vilken funktion har B-celler och T-celler och varför är de viktiga för ME / CFS-forskningen?

I dagens #OMFScienceWednesday tittar vi närmare på två typer av celler som ingår i vårt immunförsvar och som har varit av särskilt intresse för ME / CFS-forskningen den senaste tiden:

T-celler och B-celler.

Båda dessa celltyper är viktiga för att försvara oss mot infektioner,  men de gör det på olika sätt:

  • B-celler tillverkar antikroppar som ”fångar in” invaderande bakterier. Ibland producerar de autoantikroppar som av misstag även angriper kroppens egen vävnad och vissa studier tyder på att det är vad som sker vid ME / CFS. Läkemedlet Rituximab, som tros minska mängden B-celler, har testats på patienter i hopp om att kunna dämpa överaktivitet hos B-cellerna. (se förra veckans inlägg för mer information ).
  • T-celler använder andra metoder, som t.ex. att signalera genom att producera cytokiner. En undergrupp av T-celler som kallas mördar-T-celler attackerar och eliminerar infekterade celler direkt. I kommande inlägg kommer vi förklara mer om forskningen på T-celler vid ME / CFS Collaborative Research Center at Stanford  som vi finansierar.

Läs mer om vad som utmärker T-celler och B-celler:

http://whoami.sciencemuseum.org.uk/

OMF tackar Lotta Hahn för den svenska översättningen.