Search
Close this search box.

OMF’s inspanningen voor het ontwikkelen van diagnostische en medicijn-screening technologie voor ME/CVS

In deze #OMFScienceWednesday gaat onze serie verder over door de OMF gefinancierde onderzoeks projecten  over heel de wereld, met een blik op de inspanning diagnostische en medicijn-screening technologieën te ontwikkelen voor ME/CVS. Dit is een doorlopend project van het ME / CFS Collaborative Research Center aan Stanford onder leiding van Dr. Ron Davis. Wij hebben goede hoop dat de technologieën die ontwikkeld worden door dit team een diagnose voor ME/CVS sneller, makkelijker en goedkoper maken, en een nieuwe manier bieden voor het ontdekken van medicatie die daar mogelijk voor in aanmerking komt.

Omdat er geen biologische of laboratorium diagnose bestaat voor ME/CVS, is het diagnosticeren van de ziekte een verschrikkelijk lang en kostbaar proces voor patiënten. Dit is niet alleen nadelig voor hun zorg maar maakt ook onderzoek ingewikkeld. Dr. Davis en zijn team hebben goedkope technologieën ontwikkeld die cellulaire en moleculaire functies in bloedmonsters kunnen controleren. (lees onze eerdere post waarom diagnose door middel van bloedafname zo enorm waardevol kan zijn bij ME/CVS). Tot dusver blijken twee van hun technologieën – de nanonaald biosensor en het magnetische levitatieplatform – veelbelovend in het onderscheiden van ME/CVS bloedmonsters van monsters van gezonden wanneer er zout (sodium chloride) aan wordt toegevoegd.

Dit project zal als volgt verder bouwen op die bevindingen:

  1. Het toetsen van potentiële diagnostische technologieën bij een grotere groep patiënten. Tot nu toe heeft het team testen uitgevoerd bij 10 patiënten en 10 gezonde controles: vervolgens wil het proberen dit minstens te verdrievoudigen. Deze toets zal ook onthullen of verschillende subgroepen of mate van ziekte-ernst door middel van bloedmonsters te bepalen is.
  2. Toepassing bij medicijn-screening technologie. Zodra de technologie is getoetst voor diagnose mogelijk heden, zal het team testen of de toevoeging van medicatie aan de monsters van patiënten er voor zal zorgen dat deze zich gaan gedragen als monsters van gezonden. Door het ophogen van de technologie om zoveel mogelijk medicijnen in een keer te kunnen testen, inclusief sommige al door de FDA goedgekeurde, hoopt het team mogelijk nieuwe behandelingen voor ME/CVS te kunnen ontdekken voor toekomstige klinische proeven.

Lees meer over Dr. Davis’ werk over het ontwikkelen van diagnostische technologieën bij ME/CVS in dit recente stuk uit Nature News, waarin veel van de meest recente inspanningen op dit gebied aan bod komen: https://www.nature.com/articles/d41586-017-08965-0.

OMF bedankt team Dutch US voor de vertaling

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669