Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

OMF’s innsats for å utvikle diagnostiserende og medisin screenings teknologi for ME / CFS

I dette #OMFScienceWednesday skal vi fortsette serien om forskningsprosjekter som OMF finansierer over hele verden. I denne utgaven skal vi skal se på innsatsen bak utviklingen av diagnostiserende og medisin screenings teknologi for ME / CFS. Dette prosjektet pågår på ME / CFS Collaborative Research Center i Stanford under ledelsen av Dr. Ron Davis. Vi håper at teknologien som utvikles av hans team vil gjøre diagnostiseringen av ME / CFS raskere, enklere og billigere, og at dette vil gi oss en ny måte å oppdage riktige medisiner på.

Siden det ikke finnes noen måte å diagnostisere ME / CFS, verken biologisk eller via laboratoriediagnostikk, er det å diagnostisere denne sykdommen en veldig lang og dyrbar prosess for pasientene. Dette skader ikke bare pasientene, men kompliserer også forskningen. Dr. Davis og hans team har utviklet billig teknologi som kan overvåke cellulære og molekylære egenskaper i blodprøver. (Les et av våre tidligere innlegg om hvorfor en blodbasert diagnostisering vil være så verdifull akkurat for ME / CFS). Så langt har to av deres teknologier – nanonål biosensor og den magnetiske levitasjon plattformen – vist gode resultater i å skille ME / CFS blodprøver fra friske kontroll blodprøver, når de har blitt utsatt for salt (natriumklorid) stress.

Dette prosjektet vil bygge på funnene som følger:

  1. Validering av diagnostisk potensiale for teknologi i en større pasientgruppe. Så langt har teamet testet ~10 pasienter og ~10 friske kontroller– neste steg er å tredoble dette nummeret. Denne valideringen vil også avsløre om det er mulig å se forskjell i de ulike undergrupper / alvorlighetsgradene via blodprøver.
  2. Tilpasning innen medisin screenings teknologi. Når teknologien er validert for diagnostiske formål, vil teamet testet om det å tilsette medisiner til pasientens prøver kan få prøvene til å oppføre seg som friske prøver. Ved å oppgradere teknologien til å teste mange ulike medisiner om gangen, inkludert medisiner som allerede er godkjent av FDA, tar de sikte på å identifisere nye spesialiserte behandlinger for ME / CFS som kan bli brukt i fremtidige kliniske studier.

Les mer om Dr. Davis sitt arbeid med å utvikle diagnostiserende teknologi for ME / CFS i det siste innlegget hos Nature News. Dette innlegget dokumenterer de nyeste funnene innen området:

https://www.nature.com/articles/d41586-017-08965-0

OMF thanks Cecilie for this Norwegian translation