Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Post COVID .

Výzkum financovaný OMF: Porozumění T buňkám a molekulární imunologii

Je #OMFScienceWednesday (vědecká středa OMF)! Během několika následujících týdnů budeme popisovat výzkumné projekty, které OMF financuje po celém světě. První projekt je o T buňkách a molekulární imunologii ME / CFS a provádí se v Centru společného výzkumu ME / CFS ve Stanfordu pod vedením Dr. Rona Davise. Tento projekt je spoluprací profesorů ze Stanfordu Dr. Marka Davise, odborníka na imunologii, a Dr. Larse Steinmetze, odborníka na genetiku a genovou expresi. Doufáme, že to přinese novou úroveň pochopení imunologické podstaty ME / CFS.

Mnoho studií upozornilo na problémy v imunitním systému při ME / CFS sahající od změn v cytokinech po špatnou funkci NK buněk. Nedávno tým Dr. Marka Davise objevil důkaz množení T buněk klonováním u pacientů s ME / CFS – což znamená, že zabijácké T buňky zodpovědné za odstranění infikovaných buněk vytvářejí své kopie. Množení nastane ve chvíli, kdy je přítomna aktivní infekce, se kterou imunitní systém bojuje, ale totéž může nastat při autoimunitě, při které imunitní systém omylem útočí na vlastní tělesné buňky. Tým Dr. Steinmetze vyvinul nové technologie pro sekvencování jednotlivých T buněk a měření jejich genové exprese. Pochopením chování těchto množených T buněk a co je jejich cílem nám pomůže lépe rozumět ME / CFS a doufejme ho i léčit. Například je možné, že T buňky nekterych pacientů reagují na mikrobiální infekci a někteří mají opravdové autoimunitní onemocnění – které může podle toho vést k léčbě pomocí antimikrobiálních terapií nebo imunomodulace.

Kvůli zkoumání těchto možností zahrnuje tento projekt ve skupině 25 ME / CFS pacientů v letošním  roce následující cíle:

  1. Zachycení a sekvencování jednotlivých T buněk využitím nových technologií pro rozpoznání klonováním rozmnožených T buněk a měření exprese jejich tisíců genů, abychom porozuměli jejich fungování při ME / CFS. Technologie byly poprvé vyzkoušeny na pacientech s tuberkulózou a tým nyní pilně pracuje na jejich optimalizaci pro vzorky pacientů s ME / CFS.
  2. Sekvencování klíčových genů souvisejících s imunitou: HLA a KIR. Tyto geny – jejichž varianty souvisí s rizikem infekčních a autoimunitních chorob – je velmi těžké sekvencovat pomocí tradičních metod, proto Dr. Ron Davis a jeho spolupracovníci vyvinuli lepší metody! Jejich použitím zde mohou pomoci interpretovat další imunologická data z tohoto projektu.
  3. Identifikování cílů rozmnožených buněk. To mohou být infekční či autoimunitní cíle a jak už je popsáno výše, jejich určení odhalí důležité poznatky o ME / CFS a jeho vlivu na imunitní systém těchto pacientů.

Čtěte příspěvek z minulého týdne pro více informací o tom, co dělají T buňky v imunitním systému.

Prohlédněte si toto video o tom, jak T buňky stráží tělo před hrozbami jako jsou rakovinné a nakažené buňky: https://www.youtube.com/watch?v=jgJKaP0Sj5U.

Stay Informed

Be the first to hear our research news.

Subscribe Now.

No thanks

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

 

Averting a second pandemic:

Open Medicine Foundation leads groundbreaking international study of

Long COVID’s conversion to ME/CFS

AGOURA HILLS, CALIF.  — Open Medicine Foundation (OMF) is leading a large-scale international collaborative study investigating the potential conversion of Post-Acute Sequelae SARS-CoV-2 infection — more commonly known as Long COVID or Post-COVID Syndrome —  to Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), a chronic, life-altering disease with no known cause, diagnostic test or FDA approved treatments available.

Up to 2.5 million people in the U.S. alone suffer from ME/CFS; the COVID-19 pandemic could at least double that number. An estimated 35 percent of Americans who had COVID-19 have failed to fully recover several months after infection, prompting many to call it “a potential second pandemic.”

OMF recognized a familiar health crisis emerging, one with eerie similarities to ME/CFS. This crisis presented a unique opportunity to understand how a viral infection — in this case COVID-19 — may develop into ME/CFS in some patients. The goal is to find targeted treatments for ME/CFS patients and ultimately prevent its onset in people infected with SARS-CoV-2 or other infections.

The federal government is only now investing in Post-COVID research, with no focus on its connection to ME/CFS. OMF has already engaged researchers for the largest-scale study of its kind, solely supported by private donors who have contributed over one million dollars to date. When fully funded, the five million dollar, three-year study will be conducted across the globe at OMF funded Collaborative Research Centers, led by some of the world’s top researchers and ME/CFS experts.

BACKGROUND

In a significant percentage of patients, infections preceded their development of ME/CFS.  For example, according to the CDC about one in ten infected with Epstein-Barr virus, Ross River virus, or Coxiella burnetti develop symptoms that meet the criteria for ME/CFS.

THE STUDY

The ability to follow the development of ME/CFS from a known viral infection is unprecedented to date and crucial to researchers‘ understanding of the disease. The focus of this study is to find the biological differences between persons returning to good health after COVID-19 and persons who remained ill more than six months after infection and developed ME/CFS.  Understanding these alterations in key pathways can lead to groundbreaking discoveries including new biomarkers, drug targets, and prevention and treatment strategies.

###

About Open Medicine Foundation

Established in 2012, Open Medicine Foundation leads the largest, concerted worldwide nonprofit effort to diagnose, treat, and prevent ME/CFS and related chronic, complex diseases such as Post Treatment Lyme Disease Syndrome, Fibromyalgia, and Post COVID. OMF adds urgency to the search for answers by driving transformational philanthropy into global research. We have raised over $28 Million from private donors and facilitated and funded the establishment of five prestigious ME/CFS Collaborative Research Centers around the world. To learn more, visit www.omf.ngo.

CONTACT:

Heather Ah San

Development and Communications Manager

1-650-242-8669

heather@omf.ngo