Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Post COVID .

Forskning finansierad av OMF: Att förstå T-celler och molekylär immunologi

Det är #OMFScienceWednesday! Under de närmsta veckorna kommer vi att beskriva de forskningsprojekt som OMF finansierar över hela världen. Det första forskningsprojektet handlar om T-celler och molekylär immunologi vid ME / CFS och pågår vid ME / CFS Collaborative Research Center vid Stanford under ledning av dr Ron Davis. Det här projektet är ett samarbete med två professorer vid Stanford: dr Mark Davis, expert i immunologi, och dr Lars Steinmetz, expert i genetik och genuttryck. Vi hoppas att det här projektet ska leda till en fördjupad förståelse av den immunologiska grunden för ME / CFS.

Många studier har lyft fram problem med immunförsvaret vid ME / CFS, med alltifrån förändrade cytokiner till nedsatt funktion hos NK-celler. Nyligen upptäckte dr Mark Davis team tecken på klonal expansion av T-celler hos ME / CFS-patienter – vilket innebär att mördar-T-celler som är ansvariga för att eliminera infekterade celler gör kopior av sig själva. En sådan expansion sker när det finns en aktiv infektion som immunförsvaret bekämpar, men det kan också ske vid autoimmunitet, när immunförsvaret av misstag attackerar kroppens egna celler. Dr Steinmetz team har utvecklat nya tekniker för att kunna sekvensera enskilda T-celler och mäta deras genuttryck. Att förstå beteendet hos dessa expanderade T-celler och vad det är de angriper kommer att hjälpa oss att bättre förstå –   och förhoppningsvis kunna behandla – ME / CFS. Det är till exempel möjligt att T-cellerna hos vissa patienter reagerar på en mikrobiell infektion, medan det hos andra patienter rör sig om en verklig autoimmun sjukdom, vilket i sin tur kan peka på behandling med antingen antimikrobiella medel eller immunmodulerande läkemedel.

För att utforska dessa möjligheter ( i en grupp på 25 ME / CFS-patienter under det här året) innehåller projektet följande målsättningar:

  1. Att hitta och sekvensera enskilda T-celler genom att använda dessa nya tekniker för att identifiera klonalt expanderade T-celler och mäta deras uttryck av tusentals gener för att förstå vilken funktion de har vid ME / CFS. Teknikerna användes första gången på tuberkulos-patienter och teamet arbetar nu intensivt för att optimera tekniken för prover från ME / CFS-patienter.
  2. Att sekvensera viktiga immunrelaterade gener: HLA och KIR. Dessa gener – vars varianter kan kopplas till risk för infektions- och autoimmuna sjukdomar – är väldigt svåra att sekvensera med hjälp av traditionella metoder, så dr Ron Davis och hans samarbetskollegor har utvecklat bättre metoder! Att använda de metoderna här kan hjälpa till att tolka övrig immunologisk data från det här projektet.
  3. Att identifiera målen för expanderade t-celler. Dessa kan vara infektioner eller autoimmuna mål och som beskrivits ovan kan man genom att identifiera dem få viktiga insikter om ME / CFS och dess effekter på patienternas immunförsvar.

Läs förra veckans inlägg för mer information om vad T-celler gör i immunförsvaret.

I den här videon visas hur T-celler patrullerar i kroppen för att upptäcka hot som cancerceller och infekterade celler: https://www.youtube.com/watch?v=jgJKaP0Sj5U

OMF tackar Lotta Hahn för den svenska översättningen.

Stay Informed

Be the first to hear our research news.

Subscribe Now.

No thanks

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

 

Averting a second pandemic:

Open Medicine Foundation leads groundbreaking international study of

Long COVID’s conversion to ME/CFS

AGOURA HILLS, CALIF.  — Open Medicine Foundation (OMF) is leading a large-scale international collaborative study investigating the potential conversion of Post-Acute Sequelae SARS-CoV-2 infection — more commonly known as Long COVID or Post-COVID Syndrome —  to Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), a chronic, life-altering disease with no known cause, diagnostic test or FDA approved treatments available.

Up to 2.5 million people in the U.S. alone suffer from ME/CFS; the COVID-19 pandemic could at least double that number. An estimated 35 percent of Americans who had COVID-19 have failed to fully recover several months after infection, prompting many to call it “a potential second pandemic.”

OMF recognized a familiar health crisis emerging, one with eerie similarities to ME/CFS. This crisis presented a unique opportunity to understand how a viral infection — in this case COVID-19 — may develop into ME/CFS in some patients. The goal is to find targeted treatments for ME/CFS patients and ultimately prevent its onset in people infected with SARS-CoV-2 or other infections.

The federal government is only now investing in Post-COVID research, with no focus on its connection to ME/CFS. OMF has already engaged researchers for the largest-scale study of its kind, solely supported by private donors who have contributed over one million dollars to date. When fully funded, the five million dollar, three-year study will be conducted across the globe at OMF funded Collaborative Research Centers, led by some of the world’s top researchers and ME/CFS experts.

BACKGROUND

In a significant percentage of patients, infections preceded their development of ME/CFS.  For example, according to the CDC about one in ten infected with Epstein-Barr virus, Ross River virus, or Coxiella burnetti develop symptoms that meet the criteria for ME/CFS.

THE STUDY

The ability to follow the development of ME/CFS from a known viral infection is unprecedented to date and crucial to researchers’ understanding of the disease. The focus of this study is to find the biological differences between persons returning to good health after COVID-19 and persons who remained ill more than six months after infection and developed ME/CFS.  Understanding these alterations in key pathways can lead to groundbreaking discoveries including new biomarkers, drug targets, and prevention and treatment strategies.

###

About Open Medicine Foundation

Established in 2012, Open Medicine Foundation leads the largest, concerted worldwide nonprofit effort to diagnose, treat, and prevent ME/CFS and related chronic, complex diseases such as Post Treatment Lyme Disease Syndrome, Fibromyalgia, and Post COVID. OMF adds urgency to the search for answers by driving transformational philanthropy into global research. We have raised over $28 Million from private donors and facilitated and funded the establishment of five prestigious ME/CFS Collaborative Research Centers around the world. To learn more, visit www.omf.ngo.

CONTACT:

Heather Ah San

Development and Communications Manager

1-650-242-8669

heather@omf.ngo