Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

OMF finansierer samarbeidssenter på Harvard og utvider datasenter

Denne ukas #OMFScienceWednesday-spalte bringer STORE NYHETER: OMF oppretter et nytt samarbeidende forskningssenter på Harvard og utvider data-senteret på Stanford.

Det er med stor glede vi deler nyheten at OMF har donert 1.8 millioner dollar (over 14 millioner NOK) for å etablere et nytt ME / CFS-forskningssenter ved sykehus tilsluttet Harvard Medical School!

Dette nye Harvardsenteret vil bli ledet av Ronald G. Tompkins, MD, ScD og Wenzhong Xiao, PhD fra Harvard university som begge sitter i styret til OMFs fagråd. De kommer til å jobbe samvirkende med ME / CFS forskningssenteret ved Stanford som ledes av Ronald W. Davis, PhD, og som også er finansiert av OMF.

Enn videre dekker OMF en utvidelse av datasenteret til sin pågående studie på svært alvorlig ME / CFS (SIPS) . Dette for å kunne samle alle data fra ME / CFS-forskningssentrene ved Stanford og Harvard, i tillegg til data fra andre studier vi støtter.

“Dette er spennende og viktige steg på veien mot å sette punktum for ME / CFS. Dette har vært mulig takket være alle våre dedikerte støttespillere og donasjoner. Tusen takk for at dere er med å gjøre dette mulig og for at dere er våre samarbeidspartnere i arbeidet med å få satt en stopper for denne fryktelige sykdommen” – Linda Tannenbaum, leder i OMF.

Du kan lese mer om det nye forskningssenteret ved Harvard på hjemmesiden vår.

OMF takker Astrid for oversettelsen.