Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

OMF welcomes Jonas Bergquist, MD, PhD, to our Scientific Advisory Board

Trevlig #OMFScienceWednesday! Dagens inlägg handlar om varför vi är så glada att få välkomna dr Jonas Bergquist till vårt Scientific Advisory Board (vetenskapliga råd). Dr Bergquist är en expert inom kemi, neurokemi, patologi och precisionsmedicin och han har fakultetsutnämningar vid Uppsala universitet i Sverige, the University of Utah School of Medicine och Binzhou Medical University i Yantai, Kina.

Dr Bergquist är känd för att utveckla redskap för att upptäcka biomarkörer för olika sjukdomar inklusive neurodegenerativa sjukdomar Vi har bidragit med medel till en del av hans forskning om ME / CFS, där han studerar den neuroimmunologiska aspekten av sjukdomen med användning av proteomik och metabolomik (mätning av alla proteiner och metaboliter) i cerebrospinalvätska. Han är särskilt intresserad av steroider på grund av deras viktiga roll i att reglera metabolism och genuttryck, och av autoantikroppar eftersom de kan bidra med information om immunsystemets aktiviteter. Dr Bergquist har redan identifierat en del molekylära skillnader mellan patienter och friska volontärer och han håller på med att undersöka vad dessa rön kan berätta för oss om mekanismerna bakom ME / CFS.

Få mer kunskap om dr Bergquists ME / CFS-forskning från hans presentation vid vårt Community Symposium om the Molecular Basis of ME / CFS som hölls i somras vid Stanford University.  https://youtu.be/Zsv5nbpliW8.