Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

OMF welcomes Jonas Bergquist, MD, PhD, to our Scientific Advisory Board

De post van vandaag weerspiegelt OMF’s blijheid dat zij dr. Jonas Bergquist mochten verwelkomen als nieuw lid van hun wetenschappelijke adviesraad.

Dr. Bergquist is expert in scheikunde, neurochemie, pathologie en precisie-medicatie met leerstoelen aan de universiteit van Uppsala, Zweden, de medische faculteit van de universiteit van Utah en de Binzhou medische universiteit in Yantai, China.

Dr. Bergquist is bekend vanwege zijn ontwikkeling van hulpmiddelen om biomarkers te ontdekken bij meerdere ziektes, waaronder neurodegeneratieve (waarbij het zenuwstelsel aftakelt). De OMF heeft iets van zijn ME-research gesubsidieerd waarbij hij neuro-immunologische aspecten ervan bestudeert. Daarbij betrekt hij proteomica en metabolomica (waarbij alle proteïnes en metabolieten worden gemeten) in stalen ruggenmergvocht.

Zijn belangstelling gaat vooral uit naar steroïden (hormonen van bv de bijnier) vanwege hun belangrijke rol bij de regulering van het metabolisme en de gen-expressie. En ook naar auto-antilichamen omdat die ons kunnen helpen iets te vertellen over de activiteit van ons immuunsysteem.

Dr. Bergquist heeft al enkele moleculaire verschillen weten aan te tonen tussen patiënten en gezonde vrijwilligers. Hij onderzoekt nu wat die ontdekkingen ons kunnen vertellen over de mechanismes die ten grondslag liggen aan ME.

Meer over de ME-research van dr. Bergquist kom je te weten door te kijken naar zijn presentatie tijdens het OMF-symposium over de moleculaire grondslag van ME, dat afgelopen zomer aan de universiteit van Stanford werd gehouden: https://youtu.be/Zsv5nbpliW8

Bron: http://bit.ly/2zI7T7K