Search
Close this search box.

OMF-funded research: een metabolische ‘val’ hypothese bij ME / CFS

In deze #OMFScienceWednesday belichten wij een nieuw door de OMF gefinancierd project dat een nieuwe hypothese oppert van een metabolisch ‘val’ bij ME/CVS.

Dit onlangs gestarte project onder leiding van Dr. Robert Phair, wetenschappelijk hoofd van Integrative Bioinformatics Inc. en expert op het gebied van het modelleren per computer van biologische processen. Dr. Phair heeft bijna 2 jaar samengewerkt met Dr. Ron Davis en zijn team aan Stanford aan een onderzoek naar de mechanismes achter ME/CVS.

In dit project zullen zij een nieuwe hypothese testen die duidelijkheid kàn verschaffen over enkele genetische en metabolische kenmerken bij ME/CVS patiënten.

Deze door ons gefinancierde grote datastudie van patiënten met een ernstige vorm van ME/CVS geeft aan dat er meerdere genen zijn die schadelijke mutaties dragen. Dr. Phair’s hypothese, gebaseerd op per computer berekende voorspellingen, geeft aan dat een aantal van deze mutaties mogelijk enzymen vertragen die  bepaalde metabolieten bewerken die wij  nodig hebben voor onze energie, voor het functioneren van onze hersenen en voor ons immuunsysteem.

Als dit klopt, kàn dat een aantal symptomen van ME/CVS verklaren.

Identificeren van interessante mutaties is het (relatief) makkelijke deel, maar experimenteel bewijs is nodig om de omvang ervan aan te tonen. Tijdens dit project zal het team testen hoe cellen met deze mutaties de relevante metabolische reacties ten uitvoer brengen, waarbij speciale metabolieten’tracers’ worden gebruikt, die makkelijk gevolgd kunnen worden als ze bewerkt worden door de cellen.

Deze experimenten zullen aantonen of de mutaties daadwerkelijk een metabolisch ‘val’ creëren die kan leiden tot de neurologische en/of immunologische symptomen bij ME/CVS.  Wij zullen dolgraag meer details delen als de resultaten meer bewijs zullen opleveren! Stay tuned!

Lees meer over Dr. Phair en zijn onderzoek: https://www.researchgate.net/profile/Robert_Phair2

OMF bedankt team Dutch US voor de vertaling.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669