Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

OMF-finansierad forskning: En ny ”metabolisk fälla”-hypotes för ME / CFS

I denna veckas #OMFScienceWednesday belyser vi ett nytt projekt som OMF finansierar där man lägger fram en ny metabolisk ”fälla”-hypotes för ME / CFS.

Det här projektet har just påbörjats under ledning av dr Robert Phair, forskningschef på Integrative Bioinformatics, Inc. och expert på datormodellering av biologiska processer.

Dr Phair har samarbetat i snart två år med dr Ron Davis team vid Stanford med att undersöka mekanismerna bakom ME / CFS.

I det här projektet kommer de att testa en ny hypotes som skulle kunna förklara några av de genetiska och metaboliska kännetecknen hos ME / CFS-patienter.

“The big data study”, den stora studien av svårt sjuka ME / CFS-patienter som vi finansierade, identifierade flera gener som bär på skadliga mutationer. Enligt dr Phairs hypotes, baserad på beräkningsmässiga förutsägelser, skulle vissa av dessa mutationer kunna minska aktiviteten hos enzymer som processar viktiga metaboliter som krävs för vår energi, hjärnfunktion och immunförsvar.

Om detta visar sig stämma kan det förklara några av symptomen vid ME / CFS.

Att identifiera intressanta mutationer är dock den (relativt) lätta delen – experimentell evidens krävs för att bekräfta deras inverkan. Under det här projektet kommer teamet att undersöka hur celler med dessa mutationer utför relevanta metaboliska reaktioner genom att använda speciella ”spårnings”-metaboliter som är lätta att följa när de processas av cellerna.

Dessa experiment kommer att kunna avgöra om mutationerna verkligen skapar en “metabolisk fälla” som skulle kunna ge upphov till de neurologiska och/eller immunologiska symptomen vid ME / CFS.

Vi ser fram emot att kunna berätta fler detaljer allteftersom resultaten förser oss med mer evidens. Mer information kommer snart!

Läs mer om dr Phair och hans forskning:

https://www.researchgate.net/profile/Robert_Phair2

OMF tackar Lotta Hahn för den svenska översättningen.