Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

OMF-finansierad utveckling av diagnostisk teknologi

Denna #OMFScienceWednesday lyfter vi fram det arbete som Dr. Ron Davis’ team vid Stanford University bedriver för att utveckla två teknologier som kan användas för att skilja ME / CFS patienters blodprov från friska patienters blodprov.

  • Nanonål: 10 patienter och 10 friska testades på nanonål biosensor plattformen. Detta är  nanoteknisk utrustning som mäter elektrisk impedans i en droppe blod. Både CFS och friska vita blodkroppar i sin egen blodplasma stressades genom att man tillsatte salt. Impedansen ökade i CFS-cellerna, medan de friska cellerna inte uppvisade någon förändring. Detta skiljde patienter från friska kontrollpersoner i varje enskilt fall. Genom att byta blodplasma så att friska blodceller placerades i CFS-plasma och CFS-celler i frisk blodplasma, upptäckte man att impedansökningen följde plasman, vilket tyder på att det är något i blodplasman som orsakar effekten. Dessa försök beskrevs i en nyhetsartikel i Nature om lovande ny ME / CFS forskning. Några små molekyler testades sedan med denna teknologi och resultatet tyder på att denna teknologin kan användas för att testa möjliga läkemedel för  ME / CFS. Klicka för att läsa mera om varför en blodbaserad diagnostik skulle kunna ändra spelplanen

 

  • Magnetisk levitation: Denna utrustning använder en ferrofluid i ett kapillärrör omgivet av permanenta magneter. Detta orsakar en gradientcentrifugering och celler rör sig mot sina respektive densiteter i kapillärröret. Deras positioner fotograferas med kamera från en smarttelefon. Det upptäcktes att vita blodkroppar från CFS-patienter var mindre täta än blodkropparna från friska. En patient följdes upp i flera månader, och blodkropparna uppvisade konsekvent lägre densitet. Vidare observerade man att det förelåg en korrelation mellan hur låg tätheten i cellerna var och symptomens svårighetsgrad. Detta skulle kunna bli ett mycket billigt diagnostisk test och fler patienter kommer att testas under det kommande året.

 

  • I framtiden kommer alla patienter att mätas på alla våra diagnostiska plattformar, vilket gör det möjligt för oss att jämföra deras effektivitet och bestämma vilken kombination av dem som kommer att bli mest användbara att exportera för diagnostisk testning.

 

Läs mer http://bit.ly/2zMSBLg   https://go.nature.com/2IMDw4c.

 

Tack till Anna-Karin Ulpe för den svenska översättningen