Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

OMF-finanisert forskning: Røde blodceller og deres formbarhet i ME / CFS

denne #OMFScienceWednesday, presenterer vi et nytt prosjekt finanisert av OMF som evaluerer formbarheten til røde blodceller som en potensiell biomarkør for ME / CFS.

Røde blodceller er de mest vanlige cellene i blodet. Deres hovedrolle er å transportere oksygen og karbondioksid i blodet, og denne oppgaven avhenger delvis av deres evne til å endre fasong, eller “formbarhet”/elastisitet mens de beveger seg i små blodkar. Endringer i de røde blodcellenes formbarhet forbindes med inflammasjon og sykdommer som sepsis, og noen studier antyder at skader på røde blodceller forekommer I ME / CFS. Disse observasjonene har, sammen med utvikling av ny teknologi som har muliggjort å å måle formbarheten til røde blodceller, ført til at teamet til  Dr. Ron Davis’ på Stanford og deres samarbeidspartnere på San Jose State University har undersøkt formbarheten i røde blodceller i forbindelse ME / CFS.

Noen veldig tidlige data generert av dette teamet indikerer at de røde blodcellenes formbarhet er redusert hos noen pasienter med ME / CFS.

De røde blodcellene som er testet fra pasienter med ME / CFS virker så langt å bevege seg tregere og forlenge seg mindre enn i prøver fra friske kontroller. Vi finaniserer et prosjekt for å bekrefte disse funnene hos flere pasienter, og for å studere røde blodceller med flere metoder. Disse inkluderer forskjellige metoder med bruk avanserte mikroskoper for å lære mer om disse forskjellene.

Hvis disse undersøkelsene er vellykkede kan de etablere en ny biomarkør for ME / CFS som kan bidra til diagnostisering, samt bidra til å finne nye behandlingsmetoder! Stay tuned for more.

Lær om røde blodceller I denne videoen fra Khan Academy på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=fLKOBQ6cZHA

OMF takker Siri T. for denne oversettelsen.