Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

Ny skrift om OMF-finansierad forskning: En nanoelektronisk blodbaserad diagnostisk biomarkör för ME / CFS

Dr Ron Davis, Styrelseordförande för OMF:s Vetenskapliga Råd, redogör för PNAS-skriften om nanonålen (29 april 2019)

Läs den här artikeln på Facebook

Läs den här artikeln på OMF:s webbsida  

Läs alla översättningar av denna artikel och andra artiklar på OMF:s webbsida.

 

En artikel som beskriver nanonålen har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ronald W. Davis, PhD, är senior författare. Rahim Esfandyarpour, PhD, är huvudförfattare. Nanonålen är ett test som mäter förändringar i immunceller med deras blodplasma som en följd av saltstress. Inuti nanonålen stör immuncellerna en liten elektrisk ström. Förändringen i elektrisk aktivitet är direkt korrelerat med hur friskt provet är.  Testet, som ännu är i en pilotfas, är baserat på hur en persons immunceller svarar på stress. Med blodprov från 40 personer – 20 med ME / CFS och 20 friska – producerade testet exakta resultat. Det markerade korrekt var och en av patienterna men ingen av de friska individerna.

 

YouTube video

 

Klicka här för att se videon.

Klicka här för att läsa sammanfattningen och hela skriften på PNAS.

Klicka här för att läsa Stanfords kungörelse.

 

OMF tackar Siv Pierson för översättningen.