Search
Close this search box.

Maak kennis met Michael Sikora, lid van de Stanford Werkgroep

In deze #OMFScienceWednesday zijn we blij dat we je kunnen voorstellen aan een geweldig nieuw teamlid, Michael Sikora. Michael was een van de sprekers bij het recente Community Symposium van de Stanford University, waar hij het had over de moleculaire basis van ME/CVS.

Michael Sikora

“Ik ben afgestudeerd voor mijn bachelor aan het Schreyer Honors College van Penn State University met biologie als hoofdvak en genetica als bijvak. Ik was geïnteresseerd in populatiegenetica, een vakgebied binnen de biologie dat gebruik maakt van genoomsequentie om de demografie van menselijke populaties te bepalen. Mijn ereproefschrift met als titel “Modelling Male Demographic Histories from Y-chromosome Data by Measuring Star-shaped Genealogies” is voor het grootste deel afgemaakt toen ik werkte bij het Wellcome Trust Sanger Institute in Hinxton, Engeland. In dat werk hebben we een schatting gemaakt van de groei van de Europese en Afrikaanse bevolkingsaantallen gebaseerd op Y-chromosoomgegevens. We vonden een extreem snelle groei van de Europese bevolkingsaantallen gedurende de Neolithische overgangsfase.

Na mijn bachelorsdiploma volgde ik het Genetics programma aan de Stanford University om mijn PhD te halen. Ik was daar onderdeel van het lab van Lars Steinmetz, voormalig PhD student van Ron Davis. Veel van mijn PhD werk heeft betrekking op de intersectie van technologie en immunologie. Samen met Huang Huang, die in Mark Davis’ lab werkt, en Saiful Islam hebben we een methode ontwikkeld om aparte cellen te selecteren voor hoge resolutie-sequentie van het hele transcriptoom, afhankelijk van de genexpressie van een target-gen. We passen deze methode toe op CD8+ T-cellen door eerst de T-cel receptor (TCR) sequenties te screenen zodat we alleen de klonale expansie T-cellen kunnen selecteren.

T-cellen zijn cellen die onderdeel zijn van het immuunsysteem. Ze kunnen geïnfecteerde cellen herkennen en dood maken. Ze doen ook aan klonale expansie; dit betekent dat de cel zichzelf kopieert waardoor het aantal cellen dat een bepaalde infectie kan bestrijden groter wordt. Deze reactie is echter erg specifiek en zal alleen gebeuren wanneer de T-cel een antigen herkent. Voorlopig werk wijst uit dat deze klonale expansie bij ME/CVS patiënten significant meer gebeurt in vergelijking tot de gezonde controlegroep. Dit suggereert dat het immuunsysteem geactiveerd is bij ME/CVS patiënten.

Dus passen we, in samenwerking met Ron Davis, onze screening methode voor aparte cellentoe bijME/CVS. Voorlopige resultaten suggereren dat er inderdaad sprake is van een verhoogde activatie van het immuunsysteem bij ME/CVSpatiënten, en dat deze T-cellengeïnfecteerde cellen dood maken, of juist gezonde cellen – zoals bij een auto-immuunziekte gebeurt. Voorlopige resultaten zijn veelbelovend, maar het onderzoek loopt nog maar net en we zijn van plan om meer immuuncellen te bekijken en ons licht te werpen op de mechanismes die leiden tot klonale expansie van de CD8+ T-cellen.

Ik ben erg enthousiast dat ik onderdeel uitmaak van het ME/CVS team van Stanford en ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de karakterisering van ME/CVS.”

Bedankt Michael, dat je je expertise gaat toepassen bij ME/CVS en om hoe geestdriftig je bij wilt dragen aan onderzoek dat de miljoenen patiënten met deze ziekte zal helpen.

OMF dankt Team Dutch US voor de vertaling.

 

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669