Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

Forskningen fortsetter hos Open Medicine Foundation

I disse foruroligende tider vil Open Medicine Foundation forsikre dere om at krisen ikke stopper arbeidet vårt med å finne en kur mot ME / CFS.

Jeg vil gjerne gjerne få dele litt med dere hvordan vi arbeider og hvorfor vi er sikre på at vi kan fortsette med å holde stø kurs.

Arbeidsmodellen til OMF-ansatte og de samarbeidende forskningssentrene er både strømlinjeformet og tilpasningsdyktig. Vi er fordelt over hele verden og er derfor dyktige både i å kommunisere og å dele data over lange avstander.

I tillegg har jeg enda en grunn til at vi kan bevare håpet. OMF-ansatte og forskningsteamene jobber med dette fordi de har en personlig tilknytning til ME / CFS-pasienter og pårørende.

Når man først har valgt å jobbe med ME / CFS, kreves det stå-på-vilje og evne til å finne kreative løsninger. OMF kommer til å fortsette jobben helt til svarene pasienter trenger ligger på bordet.

Vi jobber for å frigjøre millioner av pasienter fra de enorme begrensningene sykdommen innebærer og på samme tid verne enda flere millioner fra å få sykdommen og å måtte gjennomgå de samme lidelsene.

Vi bærer alle på ekstra mye frykt og bekymringer i disse dager. Derfor vil jeg at dere i hvertfall kan legge til side bekymringer om hvorvidt også ME / CFS-forskning stopper opp. For den fortsetter, og det kommer vi også til å gjøre.

Hold dere trygge og ta vare på hverandre,

 

 

Linda Tannenbaum
Administrerende direktør
Open Medicine Foundation