Open Medicine Foundation®
Leading research. Delivering hope.
ME/CFS and related chronic complex diseases

Translations: Nederlands English Français Deutsch Italiano Norsk bokmål Português Español עברית Dansk

Ny skrift om OMF-finansierad forskning: En nanoelektronisk blodbaserad diagnostisk biomarkör för ME/CFS

Dr Ron Davis, Styrelseordförande för OMF:s Vetenskapliga Råd, redogör för PNAS-skriften om nanonålen (29 april 2019)

Läs den här artikeln på Facebook

Läs den här artikeln på OMF:s webbsida  

Läs alla översättningar av denna artikel och andra artiklar på OMF:s webbsida.

 

En artikel som beskriver nanonålen har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ronald W. Davis, PhD, är senior författare. Rahim Esfandyarpour, PhD, är huvudförfattare. Nanonålen är ett test som mäter förändringar i immunceller med deras blodplasma som en följd av saltstress. Inuti nanonålen stör immuncellerna en liten elektrisk ström. Förändringen i elektrisk aktivitet är direkt korrelerat med hur friskt provet är.  Testet, som ännu är i en pilotfas, är baserat på hur en persons immunceller svarar på stress. Med blodprov från 40 personer – 20 med ME/CFS och 20 friska – producerade testet exakta resultat. Det markerade korrekt var och en av patienterna men ingen av de friska individerna.

 

Triple Giving Tuesday OMF

Your tax-deductible gift through December 3 will be tripled!

TRIPLE YOUR IMPACT!!!

Donate