Search
Close this search box.

Triple Tuesday – Forskningsnytt

En melding fra Ron Davis

Det er en stor glede å kunne fortelle at vi nå har fått med oss på laget to eminente forskere i ingeniørvitenskap fra Stanford. De skal viderebringe prosjektet vårt på røde blodcellers formbarhet. 

Eric Shaqfeh, PhD, er viden kjent for data-modellering av mikrofluidisk strøm. Han har tidligere jobbet med modellering av luftstrømmer over vinger til luftfartøy for bedre utnyttelse av drivstoff. Han har gjort vidstrakt arbeid for Forsvarsdepartementet og har tilgang til store data-fasiliteter hos dem. Han er akkurat ferdig i sin tid som styreleder for Stanford’s Chemical Engineering Department og klar for nye prosjekter.

Juan Santiago, PhD, er professor i maskinteknikk og verdenskjent for oppfinnsomme løsninger på små, rimelige apparater – mange av dem i bruk innen medisin. Vi har samarbeidet med ham i mange år og latt oss imponere over hvor dyktig han er i å utvikle ting. Han bruker å komme med enkle og robuste løsninger som kan transformere et fagfelt. Da han hørte om prosjektet vårt på røde blodcellers formbarhet, noe som i dag krever blodprøver, dyrt utstyr og komplekse bildeanalyser med tidkrevende beregninger – ikke særlig egnet for et legekontor – tok han med glede imot utfordringen og vil bruke ferdighetene sine til å utvikle en innretning som vil bli både enkel og rimelig å ta i bruk.

Dr. Shaqfeh og dr. Santiago skal samarbeide med Mohsen Nemat-Gorgani, PhD, biokjemiker ved Stanford Technology Center og Anand Ramasubramanian, PhD, ingeniør i biomedisin, kjemi og materialteknologi, San Jose State University. Sammen skal de videreutvikle denne teknologien til et diagnoseverktøy for ME / CFS. Jeg var så glad over at alle disse fire fremragende forskerne deltok sammen med studentene sine på det nylig avholdte arbeidsmøtet på Stanford som gikk over tre dager. Det var fantastisk å se entusiasmen deres vokse i takt med utveksling og planlegging for videre forskning under pausene.

Takket være stor innsatsvilje og hardt arbeid fra OMF er de ulike delene av dette prosjektet nå finansiert og arbeidet underveis. Jeg er svært takknemlig for disse kreative forskerne og for OMF som har gjort dette mulig.

Her er en nærmere beskrivelse av forskningen deres (på engelsk), samt av et annet enestående prosjekt som fagrådet vårt har tilkjent støtte. Jonas Berquist, PhD, er unik i måten han leter etter molekylære komponenter i spinalvæske. Dette vil kanskje både kunne benyttes som biomarkør og samtidig gi oss ny innsikt i nevrologiske aspekter ved CFS/ME. Dr. Bergquist var også entusiastisk til stede på det tre dagers arbeidsmøtet. Med sin store humoristiske sans var det en ekstra glede å ha ham der. Gå ikke glipp av videoen på YouTube av foredraget han holdt på ME-symposiet. Da får du blant annet stifte bekjentskap med svensk tradisjonsmat.

Vi fortsetter arbeidet både dag og natt for å finne behandlinger så fort som mulig.

Med hilsen,


Ronald W. Davis, PhD
Director, OMF Scientific Advisory Board
Director, Stanford Genome Technology Center

Takk til Astrid Meyer-Knutsen for oversettelse til norsk


Triple Tuesday OMF now through November 27.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669