Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

First T-cell Project Meeting

Det är #OMFScienceWednesday! Precis innan T-cellgruppen slutade före helgerna möttes de för att planera ett av de projekt som vi finansierar vid ME / CFS Collaborative Research Center vid Stanford.

Gruppen ska följa upp dr Mark Davis observationer av T-cellaktivitet i ME / CFS för att studera en ny kohort av patienter och komma underfund med vad denna T-cellaktivitet innebär för förståelsen och behandlingen av sjukdomen.

Några av de bästa tekniker som finns för sekvenseringen av RNA och DNA av enskilda T-celler har utvecklats av den här gruppen! Detta åstadkoms genom ett samarbete mellan dr Mark Davis (Professor i immunologi & mikrobiologi) och dr Lars Steinmetz (Professor i genetik), som nu kommer att använda dessa tekniker för att få en ny förståelse av den roll som T-celler spelar i ME / CFS. Gruppen diskuterade vilka experiment de ska göra under 2018 med den nya finansieringen från OMF och utvecklade planer för att analysera och tolka data.De är mycket ivriga att komma igång med detta viktiga projekt!

OMF tackar Siv Pierson för översättningen.