Search
Close this search box.

OMF finansierar samarbetscentrum för ME / CFS-forskning i Uppsala

Vi är stolta över att kunna meddela att OMF har finansierat etableringen av ett tredje samarbetscentrum för ME / CFS-forskning vid Uppsala universitet I Sverige.

Jonas Bergquist, MD, PhD, in the Uppsala University lab.

Det nya Uppsalacentrumet kommer att ledas av Jonas Bergquist, MD, PhD, ledamot I OMFs vetenskapliga råd. Han kommer att arbeta tillsammans med samarbetscentrumen på Stanford, som leds av Ronald W. Davis, PhD, och det på Massachusetts General Hospital och Harvard Affiliated Hospitals, som leds av Ronald G. Tompkins, MD, ScD, och Wenzhong Xiao, PhD på Harvard University. All forskning som OMF finansierar fortsätter att samordnas av OMFs vetenskapliga råd under ledning av Ron Davis.

Det nya samarbetscentrumet kommer att fokusera på en molekylär diagnos av ME / CFS med målet att utveckla evidensbaserade stategier för behandling. I Uppsala gör betydande ansträngningar att analysera ryggvätskan som en unik källa till neurokemiska biomarkörer för ME / CFS. Man kommer att använda högupplöst masspektrometri för extremt känslig detektion av endogena biomolekyler. Denna unika teknologi, kombinerad med utvecklingen av kliniskt relevant screening och målinriktade metoder för provtagning, kommer att visa på tidigare otillgängliga insikter angående patofysiologin vid ME / CFS.

 

OMF tackar Yvonne Marie för den svenska översättningen.

 

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669