Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

OMF Financiert het ME / CFS Collaborative Research Center in Uppsala

Wij zijn er trots op te kunnen aankondigen dat OMF de oprichting van een derde ME / CFS Collaborative Research Center financiert, aan de Universiteit van Uppsala in Zweden.

Jonas Bergquist, MD, PhD, in the Uppsala University lab.

Het nieuwe Uppsala Centrum zal geleid worden door Jonas Bergquist, MD, PhD, lid van OMF’s Wetenschappelijke Adviesraad  en zal synergetisch werken met het ME / CFS Collaborative Research Center in Stanford, geleid door Ronald W. Davis, PhD, en het ME / CFS Collaborative Research Center in het Massachusetts General Hospital en de Harvard Affiliated Hospitals, geleid door Ronald G. Tompkins, MD, ScD, en Wenzhong Xiao, PhD van Harvard University. Alle door OMF gesubsidieerde wetenschap blijft onder de algehele leiding staan van onze  wetenschappelijke adviesraad, geleid door Ron Davis.

Dit nieuwe Collaborative Center concentreert zich  op de gerichte moleculaire diagnose van ME / CFS met het doel op bewijs gebaseerde strategieën te ontwikkelen voor interventies. In Uppsala worden veelbetekenende inspanningen gericht op de analyse van ruggenmergvocht als een unieke bron van neurochemische biomarkers voor ME / CFS. Hoge-resolutie massaspectrometrie zal worden gebruikt voor extreem gevoelige opsporing van endogene biomoleculen. Deze unieke technologie zal, in combinatie met de ontwikkeling van klinisch relevante screening en gerichte methoden voor het verzamelen van monsters, voorheen onbereikbare inzichten opleveren in de  pathofysiologie van ME / CFS.

OMF bedankt Team Dutch Us voor de vertaling