Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

NEW GUIDELINES FOR DIAGNOSING AND TREATING ME / CFS

Et værktøj til klinikere og patienter.

En gruppe af amerikanske ME / CFS ekperter, U.S. ME / CFS Clinician Coalition, har udarbejdet en folder til brug for diagnostisering og behandling af ME / CFS

 Denne folder er tilgængelig for de medicinske kredse, til oplysning om hvordan de kan genkende ME / CFS og tilbyde passende behandling for patienter. Patienter kan også opleve, at det er nyttigt at give sammendraget til egen læge.

ME / CFS eksperter dannede i marts 2018 ME / CFS Clinicians Coalition med det formål at fremme den kliniske behandling af patienter med ME / CFS og tilbyde en klinisk indsigt til forskere indenfor området. Mere information fra 2019 konferencen er tilgængelig her. Linda Tannebaum har aktivt deltage i ekspertgruppens møder.

Dette sammendrag om diagnose og behandling giver indsigt for læger der er interesserede i at få mere information om ME / CFS Clinician Coalition.

 

Støt forskning og uddannelse i ME / CFS.

 

Clinical Guidelines For Diagnosing and Treating ME / CFS – English
Clinical Guidelines for Diagnosing and Treating ME / CFS – French
Clinical Guidelines For Diagnosing and Treating ME / CFS – Italian
Clinical Guidelines For Diagnosing and Treating ME / CFS – Portuguese
Clinical Guidelines For Diagnosing and Treating ME / CFS – Spanish
Clinical Guidelines For Diagnosing and Treating ME / CFS – German
Clinical Guidelines For Diagnosing and Treating ME / CFS – Danish