Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

Meet Dr. Mike Snyder, Chair of the Genetics Department at Stanford University and member of ME / CFS Collaborative Research Team

Trevlig #OMFScienceWednesday! Idag får vi lära känna dr Mark Snyders forskning. Dr Snyder är ordförande i Genetics Department vid Stanford University vars team är en del av ME / CFS Collaborative Research Center vid Stanford, som vi finansierar.

Dr Snyder är en pionjär inom det område som använder olika tekniker för att kontrollera hälsan hos individer över tiden, vilket han kallar “personal omics profiling” (personlig profilering med hjälp av olika ‘-omiker’: proteomik, metabolimik etc.). Hans forskning, som han beskriver i videon nedan, ställer frågan vad det innebär att vara frisk och hur vi går från hälsa till sjukdom. Och, hur är variationen mellan individer i denna förändring och i deras reaktioner på stressorer som virus? Vilken roll spelar genetiken i detta? Dessa frågor är särskilt viktiga för en sjukdom som ME / CFS, där det finns så många individuella variationer och där virus har en roll som vi ännu inte förstår.

Dr Snyder var själv den första frivilliga för den här forskningen. Han har donerat prover i åtskilliga år, vilka har använts för att generera miljarder observationer medan han genomled fler än tio infektioner inklusive borrelia. Hans molekylärdata förutsåg helt rätt att han skulle utveckla diabetes, som utlöstes av en virusinfektion. Utöver molekylära profiler med användande av genomiska tekniker använder dr Snyder också bärbara apparater i sin forskning för att kontrollera sömn, syre, hjärtfrekvens och annat. Hans team har utvidgat denna forskning till individer med diabetes och många andra sjukdomar, nu också ME / CFS.

Se dr Snyder’s video här: http://bit.ly/2ATfqye

och https://mecentraal.wordpress.com/2017/12/20/personalised-medicine/

Dr Snyders profileringsmetoder kommer att användas I ett av de projekt som vi finansierar vid ME / CFS Collaborative Research Center vid Stanford. Läs mer om centrets planer och donera gärna för att stödja deras arbete här:  /collaborative-research-center-stanford/

OMF tackar Siv Pierson för översättningen.