Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

Få förstahandsinformation om det spännande Andra Årliga Community Symposiet

Vid det tre dagar långa Arbetsgruppmötet och Community Symposiet om den molekylära grunden vid ME / CFS, vilka ägde rum på Stanford och finansierats av OMF, var det uppenbart att stora vetenskapliga framsteg gjorts. Vi håller helt klart på att övergå från enbart datainsamling till att formulera nya hypoteser om orsakerna till symptomen och även en möjlig orsak till sjukdomen. Känslan av hopp var påtaglig!

Arbetsgruppmötet samlade över 50 forskare från hela världen. Ronald W. Davis, fil. dr., ledare för OMF:s vetenskapliga råd, bjöd in internationellt välrenommerade forskare som var öppna för att samarbeta och dela data som ännu inte publicerats. Som dr. Davis uttryckte det, “Jag bjöd in briljanta personer med högt intellekt i förhållande till arrogans och som arbetar med ME / CFS på den molekylära nivån. Den kunskap som delades det här året var betydligt större än förra året. Det fanns ett intensivt intresse för att påbörja nya samarbeten. De var så engagerade i att planera sina nya samarbeten att det var svårt att starta nästa session. Det kändes som en explosion av ideer.”

Symposiet samlade patienter, vårdgivare, läkare och forskare. Vi välkomnade närmare 300 deltagare vid Stanford och över 4.800 personer deltog via Livestream. Dagen var fylld av utomordentliga forskningsrapporter, den varma känslan av gemenskap och ett enormt delat hopp.

Jag vill tacka forskarna för deras engagemang och hårda arbete, samt alla som varit inblandade i detta fantastiska event och som gjorde det till en sådan succè. Tack också till alla donatorer som möjliggjort detta viktiga arbete. Utan er skulle dessa framsteg inte ha kunnat göras.

För en engelsk sammanfattning av symposiet, sammanställd av Christopher Armstrong, fil. dr., gå till: Sammanfattning av symposiet på OMF:s hemsida, eller Läs sammanfattningen på OMF:s Facebooksida. Du hittar alla översättningar av den här och andra artiklar på OMF:s hemsida.

Med hopp för alla,

Linda Tannenbaum

Grundare & CEO/President

OMF tackar Lotta Hahn för den svenska översättningen