Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

Collaborative Research Center at Stanford aims to produce blood-based diagnostic technology for ME / CFS

Trevlig #OMFScienceWednesday! Idag ska vi prata om varför the Collaborative Research Center vid Stanford, som vi finansierar, siktar på att ta fram en blodbaserad diagnostisk teknik för ME / CFS. Här är tre viktiga anledningar:

  • Billigare och snabbare. Alla som vet något om ME / CFS känner till hur svårt, tidsödande och dyrt det är för patienter att få en diagnos. Detta beror till stor del på att standarddiagnosen är mer subjektiv (symtombaserad) än biologisk. Eftersom blodet cirkulerar genom kroppen så förändras innehållet av vårt hälsotillstånd. Blod är det minst inkräktande sättet att få en glimt av våra individuella biologiska skillnader, och det är anledningen till att det används för att diagnosticera så många sjukdomar. Flera tekniker, som dr Ron Davis’ team vid Stanford University utvecklat, kan utföra procedurer för att utmärka patienters blodprov billigt och snabbt. Ett exempel:

https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/02/scientists-develop-lab-on-a-chip-that-costs-1-cent-to-make.html

2)    Medger kontroll. Precis som diabetiker använder ett självtest för att sticka sig i fingret hemma för att kontrollera sina glukosnivåer dag för dag så skulle på sikt en bloddiagnostik möjliggöra för ME / CFS-patienter att kontrollera i vilket tillstånd deras sjukdom befinner sig, bl a reaktionerna på behandlingar, ändringar i dieten eller stressorer.

3)    Visar på nya mediciner. Ett prov som kan skilja friskt blod från ME / CFS-blod kan också användas till att identifiera mediciner som kan hjälpa ME / CFS-blod att agera mer som friskt blod. The Collaborative Research Center vid Stanford tillämpar tekniker för att screena många olika mediciner på patienters blod, vilket kan leda till nya mediciner som kan bli effektiva för patienterna.

OMF tackar Siv Pierson för översättningen.