Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

Arbetsgruppsmöte vid Stanford – 26-28 september 2018

Denna #OMFScienceWednesday vill vi med glädje betona att fler än 50 forskare kommer att samlas för ett tredagars arbetsgruppsmöte kring ME / CFS:s molekylära grund.

Open Medicine Foundation sponsrar ett vetenskapligt fokusmöte över tre dagar, med en växande grupp framstående forskare med expertis inom en mångfald områden, dagarna före det symposium om ME / CFS:s molekylära grund som hålls vid Stanford Universitet den 29 september.

Fler än 50 forskare från hela världen samlas vid Stanford 26-28 september för att presentera sina senaste forskningsrön och idéer. Presentationerna bryts av med djupgående diskussioner, brainstorming för att hitta nya idéer och nya vägar framåt, samt utveckling av målinriktade strategier för att finna svar. Gamla samarbeten intensifieras, nya påbörjas.

Arbetsgruppsmötet kommer att betona samarbete, delande av opublicerade data och konstruktiv feedback och kritik i en positiv omgivning där alla arbetar mot ett gemensamt mål. Mötet fortgår även i kaffepauserna, under luncherna och middagarna, i tre hela dagar.

OMF är stolta över att säkra finansieringen av denna unika plattform för öppet samarbete och delande av data och idéer som aldrig tidigare funnits i forskningen kring ME / CFS. Vår yttersta målsättning är att snabba på forskarnas arbete med att hitta svar och lösningar på denna hemska sjukdom.

Vi kommer att dela arbetsgruppens agenda dagligen under mötesdagarna. Följ mötesdagarna via vår hemsida och våra kanaler i sociala media. Specifika data kommer inte att delas, men du kommer att kunna följa vem som talar.

För att delta i symposiet via Livestream på Internet (gratis), registrera dig här.

OMF tackar Linda för den svenska översättningen.